PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

Aktualnie prowadzone inwestycje

Budowa sieci wodociągowej w ulicy: 
Wireckiej, Poziomkowej, Malinowej, 1 Maja (etap II); Norwida; Jankowskiego.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Starej; Wireckiej, Poziomkowej, Malinowej, 1 Maja (etap II); Ondraszka, Przemysłowej (etap II); Ks. Niedzieli; Zajęczej; Zielonej, Pawłowskiej; Kingi (etap II); Budowlanych; Partyzantów, Kokota; Jankowskiego; Kwiatowa; Burszki.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy: 
Alei Dworcowej, Tunkla, Zjednoczenia (etap II); Budowlanych; Górnośląskiej.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Międzyblokowej; Budowlanych; Ks. Niedzieli.

Remont sieci wodociągowej w ulicy:
Górnośląskiej.

Remont sieci kanalizacyjnej w ulicy:
1 Maja, Kosynierów (etap I); Ks. Niedzieli; Energetyków i Międzyblokowej (etap III); Strzeleckiej (etap I).

Budowa przepompowni ścieków przy ulicy:
Ks. Niedzieli i Zajęczej.