PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

Aktualnie prowadzone inwestycje

Budowa sieci wodociągowej w ulicy: 
Wireckiej, Poziomkowej, Malinowej, 1 Maja (etap II); Norwida.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Pawła; Starej; Wyzwolenia; Spokojnej; Wireckiej, Poziomkowej, Malinowej, 1 Maja (etap II); Ks. Niedzieli; Zajęczej; Zielonej, Pawłowskiej; Kingi (etap II).

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy: 
Alei Dworcowej, Tunkla, Zjednoczenia (etap II).

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy:
Międzyblokowej.

Remont sieci kanalizacyjnej w ulicy:
1 Maja, Kosynierów (etap I); Ks. Niedzieli; Energetyków i Międzyblokowej (etap III).

Budowa przepompowni ścieków przy ulicy:
Ks. Niedzieli i Zajęczej.