PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Usługi podstawowe

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej świadczy na terenie miasta Ruda Śląska usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

 

Usługi dodatkowe

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej świadczy następujące usługi dodatkowe: usuwanie na zlecenie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach obcych.

 

Cennik taryf za wodę i ścieki

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Biuro Obsługi Klienta

Czytaj więcej

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i wymaganiom swoich klientów uruchomiło Biuro Obsługi Klienta w budynku siedziby Spółki, mieszczącej się w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13...