PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Historia

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej w obecnej strukturze organizacyjnej (jako spółka prawa handlowego) funkcjonuje od 1 października 1993r. Obecnie właścicielem 100% udziałów jest Miasto Ruda Śląska. Działalność w zakresie usług wodociągowo - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo rozpoczęło w 1959r...

 

Struktura organizacyjna

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej w dniu 28.09.2001r. wpisane zostało decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000048747.

 

Infrastruktura

Czytaj więcej

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 439,9 km. Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia...

 

 

 

Fundusz spójności

Czytaj więcej

W naszym mieście realizowany był projekt uporządkowania gospodarki ściekowej, Fundusz Spójności. Efektem przedsięwzięcia jest zwiększenie w Rudzie Śląskiej ilości ścieków oczyszczanych z 60% do 95%...