PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

Formularze i wnioski do pobrania

Pobierz formularze:

Dokument Format PDF
Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Pobierz plik
Pobierz plik
Wniosek/Zlecenie wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej wraz z zabudową studni włączeniowej na kanale głównym

Pobierz plik
Pobierz plik

Zlecenie wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnejPobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie uzgodnienia projektu technicznegoPobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie rozeznania awarii
Pobierz plik
Pobierz plik

Wniosek/Zlecenie wykonania podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej


Pobierz plik

Zlecenie wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu
Pobierz plik
Pobierz plik
Wniosek o wydanie warunków na likwidację zbiornika przepływowego
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie wykonania uzgodnienia branżowego lub uzgodnienia lokalizacji
Pobierz plik
Pobierz plik
Wniosek o przyłączenie do urządzeń wodociągowych ilub kanalizacyjnych
Pobierz plik
Pobierz plik
Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
Pobierz plik
Pobierz plik
Wniosek dotyczący rozwiązania umowy
Pobierz plik
Pobierz plik
Wniosek o prolongatę umowy
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie ponownego montażu zasuwy i/lub ponownego otwarcia zasuwy na przyłączu wodociągowym
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie Dział Opomiarowania, Kontroli i Monitorowania Sieci Wod.-Kan. (wodomierze)
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie wykonania usługi kanalizacyjnej
(wypompowanie zbiornika, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego, czyszczenie kanalizacji, próba szczelności powietrzem)
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie wykonania usługi wodociągowej
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie nadzoru branżowego w zakresie istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Pobierz plik
Pobierz plik
Zlecenie naprawy urządzenia SULZER
Pobierz plik
Pobierz plik
Wniosek ogólny
Pobierz plik
Pobierz plik
OświadczeniePobierz plik
Pobierz plik
Wniosek dot. zawarcia umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowego

Pobierz plik
Pobierz plik

Wniosek o uzyskanie odszkodowania w ramach OCPobierz plik
Pobierz plik
FAKTURA ELEKTRONICZNA, USŁUGA INFORMACYJNA SMS, iBOK 
Oświadczenie o akceptacji lub wycofaniu akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznejPobierz plik
Pobierz plik
Oświadczenie o akceptacji, aktualizacji, wycofaniu uslugi informacyjnej SMSPobierz plik
Pobierz plik
Wniosek utworzenia konta w iBOKPobierz plik
Pobierz plik