PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ PRZEPOMPOWNI

4 kwietnia 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dnia 22 marca 2017 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na: budowie przepompowni ścieków wraz z kanalizacją grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulic Ks. Niedzieli i Zajęczej oraz obejmującego remont kanalizacji w ul. Ks. Niedzieli (od ul. Zajęczej do ul. Górnej) w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.