PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

13 kwietnia 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 11 kwietnia br. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej, Pawłowskiej oraz Kingi w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (II etap).