PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ

10 maja 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 5 maja 2017 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na remoncie sieci kanalizacyjnej w ul. Energetyków / Międzyblokowej w Rudzie Śląskiej – Halembie (etap III).