PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

17 sierpnia 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 11 sierpnia br. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Partyzantów / Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.