PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

29 sierpnia 2017

Zapraszamy mieszkańców, uczniów/studentów oraz przedsiębiorców do wypełnienia ankiet przygotowanych przez władze Rudy Śląskie.

Po 11 latach od ostatniej aktualizacji poprzedniej strategii rozwoju miasta władze Rudy Śląskiej rozpoczęły prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku.

Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście, które można wypełniać do 30 września 2017 r.

http://www.rudaslaska.pl/strategia/