PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

19 września 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż w dniu 14 września br. przekazano plac budowy dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ondraszka oraz ul. Przemysłowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (etap I).