PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

3 października 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż w dniu 29.09.2017 r. przekazało plac budowy dla zadania polegającego na przebudowie i remoncie sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnośląskiej (od ul. Katowickiej do ul. Skowronków 2) w Rudzie Śląskiej – Bykowinie.