PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Wprowadzany zmiany do obowiązującego Regulaminu korzystania z IBOK

14 luty 2018

Z uwagi na konieczność :

-  spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób wnioskujących  o utworzenie konta w iBOK zgodnie z przepisem art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych,

 - usunięcia z wniosku o utworzenie konta w iBOK oraz z formularza rejestracji w systemie iBOK na stronie internetowej obowiązku wprowadzenia danych do pola " NIP/PESEL" oraz " nr telefonu",

-  uaktualnienia we wniosku o utworzenie konta w iBOK oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z iBOK,

- uzupełnienia postanowień „Regulaminu korzystania z iBOK” pod kątem  możliwości rejestracji za pomocą strony internetowej,

powstało wydanie nr 2 Regulaminu korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Przedsiębiorstwo uprzejmie przedkłada w załączeniu wydanie nr 2 Regulaminu, o którym mowa powyżej, informując iż wchodzi ono w życie z dniem 1 marca 2018 r., nadto o okoliczności, iż Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia rezygnacji z korzystania z IBOK zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu.

Regulaminu korzystania z iBOK