PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

KONKURS NA WYBÓR INWESTORA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

19 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w Konkursie na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja.

 

 

Miasto Ruda Śląska oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zapraszają przedsiębiorców, organizacje, konsorcja, grupy kapitałowe, które dysponują odpowiednią wiedzą, kapitałem oraz doświadczeniem w realizacji wymagających inwestycji, do wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu zagospodarowanie nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja o łącznej powierzchni 13,9595 ha, których właścicielem i użytkownikiem wieczystym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie i budowę obiektu lub obiektów związanych z przemysłem czasu wolnego, to jest działalnością w zakresie rekreacji, edukacji, sportu i rozrywki, będących atrakcją dla mieszkańców Rudy Śląskiej i Śląska.

Termin składania ofert mija w dniu 19.06.2018 r. o godz. 11:00.

 

INFORMACJA

Miasto Ruda Śląska oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż pismo z odpowiedziami na pytania Oferenta dostępne jest na stronie www.przetargi.pwik.com.pl

UWAGA! Informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert do konkursu.

  • Nowy termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2018 r. o godz. 11.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2018 r. o godz. 12.00.

Potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert konkursowych obejmujących własną koncepcję realizacji przedsięwzięcia.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA - dostępna na stronie www.przetargi.pwik.com.pl

 

Kliknij aby powiększyć!

 

REGULAMIN

Formularz oferty składanej w Konkursie na wybór Inwestora

 

MATERIAŁY DODATKOWE

Folder nieruchomość

Folder nieruchomość EN

Folder nieruchomość DE