PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ ZAKOŃCZONY

19 kwietnia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniu 17.04.2018 r. zwołało odbiór końcowy dla zadania polegającego na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Energetyków 1 w Rudzie Śląskiej – Halembie.