PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Usługa informacyjna SMS

Wysyłamy do Ciebie wiadomość tekstową i sygnalizujemy fakt wystawienia Twojej faktury za wodę i ścieki, którą osobiście odbierasz w Biurze Obsługi Klienta, przy okazji płacąc niższy abonament.

Stawki opłat abonamentowych za usługę informacyjną SMS:

DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2,58 ZŁ Z VAT
(faktura papierowa: 5,02 zł z VAT)
DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W TYM WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ3,50 ZŁ Z VAT
(faktura papierowa 5,94 zł z VAT)

Jak rozpocząć korzystanie z usługi informacyjnej SMS?

  • Pobierz w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie www.pwik.com.pl druk oświadczenia o akceptacji usługi informacyjnej SMS
  • Wypełnij go, a następnie prześlij pocztą lub dostarcz osobiście.