PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Informacje o firmiePOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

IBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Co to jest IBOK?

IBOK czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta to multimedialny serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców za pośrednictwem Internetu.

Możliwości jakie daje IBOK:

 • pełen dostęp do wystawionych faktur,
 • wgląd w historię odczytów wodomierzy, historię umów i kopii zeskanowanych dokumentów
 • przeprowadzanie analiz zużytej wody,
 • podgląd aktualnego stanu swoich rozliczeń wraz z możliwością przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
 • otrzymywanie informacji na temat bieżących rachunków,
 • kontrola statusu urządzeń pomiarowych.

Jak uzyskać dostęp do indywidualnego konta IBOK?

Jeżeli posiadasz aktualną umowę o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków wypełnij krótki wniosek rejestracyjny, oraz zaakceptuj warunki zawarte w Regulaminie IBOK. Następnie, na podany adres e-mail otrzymasz login oraz hasło dostępu do indywidualnego konta IBOK.

Wraz z pierwszym logowaniem konto zostaje aktywowane. Od tej chwili możesz w pełni korzystać z wszystkich usług, jakie oferuje IBOK.
Rejestracja w Internetowym Biurze Obsługi Klienta

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wypełnij poniższy formularz rejestracji:

Numer kontrahenta *
Adres e-mail *
Numer umowy *
Numer ostatniej faktury *
Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Pokoju 13 moich danych osobowych w celu utworzenia konta w IBOK. Dane podaję dobrowolnie. Wiem, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail w celach o charakterze informacyjnym (m.in. awarie, remonty, opłaty) oraz kontaktowym z PWiK.


* - pola obowiązkowe

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  
 
1. Dlaczego przekazujemy Ci poniższe informacje? 
Obowiązek ich przekazania nakładają na nas przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce.
 
2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO), czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.
 
3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody  w celu w celu utworzenia konta w IBOK, a  dane w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail, na podstawie Twojej odrębnej zgody,  w celach o charakterze informacyjnym (m.in. awarie, remonty, opłaty) oraz kontaktowym z ADO . 
 
4. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem? 
Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest dobrowolne, ale niezbędne do weryfikacji wniosku, natomiast numer telefonu jest podawany dobrowolnie..
 
5. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 
6. Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?
Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy ADO. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów: 
 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, w szczególności: kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, firmy niszczące dokumenty.
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 
7. Czy będziemy Twoje dane przekazywać do państw spoza Europejskigo Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG (czyli poza Unię Europejską oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych. 
 
8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały okres świadczenia usługi IBOK lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 
9. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ale może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia przez ADO usługi IBOK,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.